Kinderfysiotherapie

Kinderen zijn kleine mensen, maar geen kleine volwassenen. Kinderfysiotherapie is daarmee een ander vak dan fysiotherapie voor volwassenen. Kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar kunnen terecht bij onze kinderfysiotherapeut voor advies en behandeling. De motoriek, maar ook de cognitieve mogelijkheden van kinderen zijn voortdurend aan verandering onderhevig door groei en ontwikkeling. Door te spelen/bewegen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek en groeien ze op tot volwassenheid.

Kinderen leren spelenderwijs. Hierdoor ontwikkelen ze hun zintuigen en hun motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna onopgemerkt, maar bij sommige kinderen kan de ontwikkeling vertraagd of afwijkend zijn. Deze kinderen hebben meer oefening nodig om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen of moeten leren met minder mogelijkheden optimaal te functioneren. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij de behandeling door de kinderfysiotherapeut.

Uw kind in deskundige handen

Onze kinderfysiotherapeuten zijn gespecialiseerd op het gebied van het bewegend functioneren / de motorische ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Zij zijn in staat om een deskundig oordeel te geven over de normale en afwijkende ontwikkeling van kinderen en kunnen vaststellen of de ontwikkeling normaal, vertraagd/afwijkend of pathologisch is. Kinderfysiotherapie is voor alle kinderen die in hun ontwikkeling problemen ondervinden met bewegen, hun houding en/of het gebruik van hun zintuigen.

Hoe werken onze kinderfysiotherapeuten

Wanneer uw kind voor het eerst bij onze kinderfysiotherapeut komt, volgt er een intakegesprek en een onderzoek om zo een volledig beeld te krijgen van de motorische vaardigheden van het kind. Zij beoordeelt of de problemen van uw kind op het terrein van de kinderfysiotherapie thuis horen. Vervolgens bespreekt zij de bevindingen van het onderzoek en stelt zij eventueel samen met u en/of het kind een behandelplan op.

Behandeling

De behandeling is gericht op de motorische en zintuiglijke ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Het beter functioneren van het kind in zijn of haar leefomgeving is hierbij het voornaamste doel. Het is belangrijk om kinderen aan te spreken op hun niveau. De kinderfysiotherapeut moet zich kunnen verplaatsen in hun belevingswereld. Vooral als het kind plezier beleeft in het bewegen zal het ervan leren. Afhankelijk van de leeftijd van het kind en zijn of haar directe omgeving zullen de behandelingen thuis of in de praktijk worden gegeven. In overleg vinden de behandelingen bij kinderen van 0-2 jaar en bij kinderen met een (ernstige) handicap thuis plaats.

Met kinderfysiotherapie kunnen we helpen bij

Kinderen van 0-8 jaar:

 • Voorkeurshouding (plagiocephalie / afplatting van de schedel)
 • Sterke neiging tot overstrekken, staan en afduwen.
 • Niet geknuffeld willen worden
 • Vaak en excessief huilen.
 • Minder dan 5 uur slapen overdag
 • Slecht in- en doorslapen
 • Veel spugen
 • Moeizame of traag verlopende motorische ontwikkeling
 • Niet gaan kruipen, zitten, lopen
 • Op de billen schuiven
 • Op de tenen lopen
 • Angstig zijn tijdens het bewegen
 • Veel vallen
 • Motorisch onhandig zijn, zowel in de grove als fijne motoriek
 • Bewegingsonrust
 • Pijn in benen / armen

Kinderen van 8-14 jaar:

 • Sportblessures
 • Hoofdpijnklachten
 • Pijnklachten
 • Angstig zijn tijdens het bewegen
 • Hypermobiliteitsklachten
 • Moeizame of traag verlopende motorische ontwikkeling (grof en fijne motoriek)
 • Rugklachten / houdingsproblematiek
 • SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten)

Kinderen van 14-18 jaar:

 • Sportblessures
 • Hoofdpijnklachten
 • Hypermobiliteitsklachten
 • Rugklachten / houdingsproblematiek
 • Pijnklachten
 • SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten)

Kinderfysiotherapie voor sportblessures

Sporten is gezond. Een nadeel van sporten is dat een kind kans heeft op sportblessures. Om de optimale behandeling aan het sportende kind te geven werken onze kinderfysiotherapeuten nauw samen met de sportfysiotherapeut.  Het doel daarvan is je kind snel terug te brengen naar het verantwoord hervatten van zijn of haar sport. We begeleiden jouw kind door middel van oefeningen, training, advies en door inzicht te geven in de belasting en belastbaarheid van het lichaam. Daarnaast werken we ook samen met sportartsen, podotherapeuten en overleggen we met de trainer/coach van je kind. Ook maken we gebruik van echografie zodat spieren en pezen, indien nodig, goed in kaart gebracht kunnen worden.

Samenwerking

Onze kinderfysiotherapeuten werken nauw samen met onze kinder-manueeltherapeuten. Deze zijn gespecialiseerd in HCFS (Hoog Cervicale Functie Stoornissen), voormalig Kiss-syndroom. Verder werken onze kinderfysiotherapeuten samen met o.a. jeugdartsen, wijkverpleegkundigen, verloskundigen, de tongriemkliniek en huisartsen.

Verwijzing / vergoeding

Voor het maken van een afspraak heb je geen  verwijzing nodig van jouw huisarts of jeugdarts.

De kosten van 18 behandelingen voor kinderen onder de 18 jaar worden vergoed door de zorgverzekeraar uit de basisverzekering. 

Deze kinderfysiotherapeuten helpen jouw kind

Annelise Woortman

Fysiotherapeute/
Kinderfysiotherapeute i.o.

Paulien van den Berg

Kinderfysiotherapeut