Wat is kinder-manuele therapie?

Een behandeling door de kinder-manueel therapeut is niet te vergelijken met normale manuele therapie. Een kinder-manueel therapeut is een manueel therapeut die zich door het volgen van extra opleidingen heeft gespecialiseerd in de behandeling van kinderen.

Door het volgen van deze opleidingen zijn de kinder-manueel therapeuten gespecialiseerd in de orthopedische ontwikkeling van baby’s en kinderen en daarmee in bewegingsbeperkingen. Bij de behandeling passen zij zachte, specifieke behandeltechnieken toe om de ongunstige situatie in bijvoorbeeld de wervelkolom, de bovenste nekgewrichtjes of het bekken te stabiliseren. Het gaat hier altijd om een milde mobilisatie. Na gemiddeld 3-4 behandelingen is er vaak al sprake van een normalisering van de beweeglijkheid.

Wanneer kinder-manuele therapie bij baby’s

Bij een verstoorde beweeglijkheid (functiestoornis) in de nekwervelkolom bij baby’s kan het toepassen van manuele therapie de aangewezen behandelmethode zijn. Deze functiestoornis in de nekwervelkolom werd voorheen KISS of KIDD genoemd, maar heet tegenwoordig HCFS:  Hoog Cervicale Functie Stoornis.

Wanneer u in de eerste 2-4 weken na de geboorte een asymmetrische (scheve) lighouding of voorkeurshouding bij uw kind ziet, is het zinvol om contact op te nemen met de kinder- manueel therapeut, de kinderfysiotherapeut, de consultatiebureau-arts of uw huisarts. Onderzoek en eventuele behandeling van uw baby is mogelijk vanaf de leeftijd van 6 weken. En in overleg bij ernstige klachten eerder.

Er is mogelijk sprake van een Hoogcervicale functiestoornis als er sprake is van een voorkeurshouding en/of overstrekkingsneiging en een aantal motorische en gedragsmatige symptomen.

De kenmerken van een voorkeurshouding en/of overstrekkingsneiging zijn:

 • De baby kijkt vaak naar één kant of de baby houdt het hoofdje vaak in het midden.
 • De baby ligt scheef/asymmetrisch met de romp in een C- of banaanvorm.
 • De baby kijkt vaak omhoog of achterover.
 • De baby is gespannen en stijf (het kindje voelt aan als een plank).
 • Soms is er sprake van een scheve, afgeplatte of asymmetrische schedel (plagiocephalie).
 • Ook kan een afgeplat achterhoofdje voorkomen (brachycephalie).

De motorische en gedragsmatige symptomen als gevolg van HCFS kenmerken zich door:

 • De baby is onrustig en kreunt veel.
 • De baby voelt stijf aan.
 • De baby huilt overmatig of krijst.
 • Vaak zie je dat er veel “gewapperd” wordt met de handjes.
 • De baby wil niet op de buik liggen.
 • De baby heeft een holle rug.

Er zijn veel oorzaken op te noemen waardoor een baby een voorkeurshouding en/of overstrekking vertoont. Als kan worden vastgesteld dat de oorzaak ligt in een functiebeperking van de (nek)wervelkolom, bekken of heupjes is dit een reden voor behandeling door de kinder-manueel therapeut. Bij kinder-manuele therapeutische behandeling van baby’s met een voorkeurshouding of afplatting van de schedel is er vaak na enkele dagen tot weken al verandering van de stand van het hoofdje zichtbaar. Gemiddeld zijn er 4-5 behandelingen nodig.

Tijdens dit behandeltraject is begeleiding door een kinderfysiotherapeut onmisbaar. Zij zal de ouder(s) voorzien van de juiste adviezen, oefeningen en zal eventueel van tijd tot tijd de vervorming van de schedel meten. De kinderfysiotherapeut geeft u instructies over hoe u het beste kunt omgaan met uw baby. Hierbij kunt u denken aan tips over de slaaphouding en het eventuele spugen (reflux), advies over de afvlakking van het hoofd, de motorische ontwikkeling en oefeningen waar de baby baat bij heeft.

Wanneer kinder-manuele therapie bij (jonge) kinderen

Door bewegingsbeperkingen, in de volksmond ook wel ‘blokkades’ genoemd, kunnen kinderen klachten krijgen zoals rugpijn, hoofdpijn, migraine, bekkenpijn, nekpijn, pijn aan de benen (niet te verwarren met groeipijn), vermoeidheid, concentratieproblemen en evenwichtsproblemen. Maar ook schrijfproblemen (slecht handschrift, moeite met de juiste schrijfhouding, veel kramp), problemen met zwemles en het uitvoeren van de juiste zwemslag, een slecht looppatroon of andere motorische problemen kunnen het gevolg zijn van bewegingsbeperkingen.  

Meestal zorgt de bewegingsbeperking voor onvoldoende mogelijkheid om de juiste houding aan te nemen en daarmee de juiste vaardigheid uit te voeren. Gelukkig is hier vaak iets aan te doen. De kinder-manueel therapeut zorgt voor vermindering in de bewegingsbeperking en een verbeterde mobiliteit van het kind.

Waarborging kwaliteit van de behandeling kinder-manuele therapie

De kinder-manueel therapeut dient ingeschreven te staan in het register van de European Workgroup for Manual Medicine (EWMM), zie www.ewmm.net. Inschrijving in dit register waarborgt het kwaliteitsniveau door na- en bijscholing. Dit register is ook erkend door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Onze kinder-manueel therapeuten staan allen ingeschreven in dit register.

Vergoeding en verwijzing kinder-manuele therapie

Voor manuele therapie voor kinderen is geen verwijsbrief van de arts nodig. De meeste zorgverzekeraars vergoeden 9 behandelingen kinder-manuele therapie. Wij verwijzen u naar de zorgpolis van uw kind om te achterhalen op hoeveel vergoeding er recht is. De behandelingen kinder-manuele therapie worden vergoed vanuit het budget voor kinderfysiotherapie (18x) vanuit de basisverzekering. Voor kinderen geldt geen eigen risico.

Samenwerking en werkwijze bij MFT De Woldstreek

Manuele therapie staat zelden op zichzelf. Aanvullende behandeling door één van onze kinderfysiotherapeuten is dan ook relevant. Daarom werken onze kinderfysiotherapeuten en onze kinder-manueel therapeuten nauw samen bij diverse hulpvragen. Terwijl de kinder-manueel therapeut de bewegingsbeperking vermindert, begeleidt de kinderfysiotherapeut het kind en de ouders met concrete oefeningen gericht op de hulpvraag.  Ook werkt de kinderfysiotherapeut met het kind verder aan het soepel houden van de wervels en gewrichten en het trainen van de benodigde houdingsstabiliteit en spierkracht.

Afspraken kunnen ingepland worden in duovorm, waarbij uw kind door meerdere zorgspecialisten tegelijk onderzocht kan worden. Op deze manier krijgen wij een zo uitgebreid en volledig mogelijk beeld van uw kind. Dit onderzoek kan bij baby’s en jonge kinderen tot 2 jaar ook bij u thuis plaatsvinden.

Tijdens de eerste afspraak wordt er begonnen met een intakegesprek, waarna er een lichamelijk onderzoek plaatsvindt. Bij dit onderzoek zal er gekeken worden naar de ontwikkeling van uw baby of kind, naar de mobiliteit van de gewrichten (heupen, bekken, nek etc.) en naar de motoriek en de kracht. Daarna wordt uitvoerig uitgelegd wat de bevindingen zijn. Daarbij wordt altijd aangegeven wat normaal is en zo hoort te zijn, maar ook wat afwijkend is en in welke mate. Na dit lichamelijk onderzoek wordt met u besproken wat de beste behandeling is voor uw kind.

Onze kinder-manueel therapeuten zijn

Cornelia Antonides

Algemeen Fysiotherapeute Manueel- en Kinder Manueel therapeute

Willemijn Haak

Kinder manueel Therapeute

Wanda Evers

Kindermanueel therapeute

Richard Heimweg

Manueel therapeut / Kinder manueel therapeut