Geriatrie fysiotherapie: onze zorg voor kwetsbare ouderen

Iedereen wil zo gezond mogelijk ouder worden. Een ziekte of een ongelukkige val kunnen een lelijke terugslag betekenen in uw mobiliteit. Onze geriatrie fysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in het behandelen van ouderen.

Onze geriatriefysiotherapeuten beschikken over uitgebreide kennis van diverse ouderdomsziekten, zoals Parkinson of dementie, en de bijpassende fysiotherapeutische behandelingen. Zij bieden u ondersteuning wanneer lopen, fietsen, aankleden, wassen of huishoudelijke taken moeilijker worden. Ook bij de revalidatie van letsel door een val kunnen zij u begeleiden. Daarnaast kunnen zij u helpen als er afname is van kracht of conditie in de benen. Zo kunt u zo lang mogelijk zelfstandig functioneren in uw dagelijkse leven.

De behandeling

De behandeling begint met een intakegesprek waarbij uw klachten zorgvuldig in kaart worden gebracht. Uw gezondheid en dagelijks functioneren worden besproken en getest. Daarna wordt er in overleg met u een behandelplan opgesteld. Dit plan is afgestemd op uw fysieke mogelijkheden en wensen. De behandeling bestaat uit bijvoorbeeld looptraining, evenwichtsoefeningen, valpreventie, arm- en handtraining of oefenen van het opstaan uit een bed of stoel. De geriatriefysiotherapeut geeft u daarnaast ook tips, advies, voorlichting en oefeningen mee voor thuis. Indien gewenst wordt de behandeling afgestemd met andere zorgverleners en eventuele mantelzorgers. De behandeling kan zowel in de praktijk plaats vinden als bij u thuis. Tijdens de behandeling ligt de focus op het herstel van functies, behoud van zelfredzaamheid en verbeteren van kwaliteit van leven.

 “Een verminderde mobiliteit werkt eenzaamheid in de hand. Bijna 30% van de mensen van 65 jaar of ouder heeft moeite met lopen, met het dragen van een tas en met opstaan of bukken. Deze beperkingen kunnen het onderhouden van de sociale contacten flink belemmeren .”

Speciale aandacht voor vallen

Uit onderzoek blijkt dat het risico om te vallen toeneemt naarmate u ouder wordt. De meeste valpartijen ontstaan bij het lopen, waarbij soms een obstakel een rol speelt zoals een drempel of een oneffenheid op straat. Na zo’n val kan er letsel ontstaan, van een verrekte spier of kneuzing tot botbreuken bijvoorbeeld. Los van het letsel, neemt de valangst toe na een valpartij. Dit heeft ook weer negatieve gevolgen voor de mobiliteit. Zo kunnen mensen in een vicieuze cirkel terechtkomen. Met behulp van fysiotherapie kunnen mensen deze vicieuze cirkel doorbreken. We kunnen u leren hoe u moet vallen. Daarnaast worden mobiliteitsproblemen zoals motoriek en spierkracht aangepakt, hetgeen noodzakelijk is om goed te kunnen lopen. 

Onze geriatrie fysiotherapeut is

Anita Harmanny

Fysiotherapeute / Geriatriefysiotherapeut