0598-42 18 16

Hoofdweg 83, 9621 AD SLOCHTEREN

Thuiszorgtherapie


Veel mensen willen, met het ouder worden, zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen. Ze willen daarbij het liefst onafhankelijk en zelfstandig blijven. Hiervoor is het belangrijk dat de zelfredzaamheid behouden blijft en dat er een veilige woonsituatie is.

Hierbij gaat het niet alleen om steeds meer (kwetsbare) ouderen, maar ook om chronisch zieken en terminale patiënten. Een integrale aanpak van de zorg rondom de cliënt in de eigen thuissituatie is dan nodig. Belangrijk is dat de cliënt centraal staat en de regie houdt, er wordt optimale zorg geleverd, passend bij de hulpvraag van de cliënt. Thuiszorgtherapie (een samenwerking tussen speciaal hiervoor opgeleide fysiotherapeuten, ergotherapeuten en thuiszorgorganisaties) kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Door samen te werken in de zorg rondom de cliënt worden cliënten zelfredzamer, functioneren zij beter in het dagelijks leven en neemt inactiviteit en het valrisico af. De thuiszorgfysiotherapeut speelt hierbij een belangrijke rol, zij kijkt in haar onderzoek niet alleen naar de cliënt en zijn of haar klacht, maar ook naar zijn of haar leefomgeving en de mantelzorgers. Ook kan zij het zorgproces coördineren. Naast het behandelen is ook preventie erg belangrijk zoals het verminderen van het risico op vallen, maar ook het voorkomen van overbelasting van de mantelzorger. Ook het signaleren van de nodige aanpassingen in huis is een onderdeel van het takenpakket van de thuiszorgtherapeut.

Voor wie is Thuiszorgtherapie bedoeld:

Kwetsbare ouderen.

Het zelfstandig wonen kan zwaarder worden door lichamelijke, sociale of psychische beperkingen. De thuiszorgtherapeut kan helpen door dagelijkse bewegingen waar u moeite mee krijgt met u te oefenen. Bijvoorbeeld lopen, traplopen, opstaan, evenwicht. Daarnaast denkt de thuiszorgtherapeut mee in aanpassingen en hulpmiddelen om de omgeving veiliger te maken en/of het leven gemakkelijker te maken.

Chronisch zieken.

De thuiszorgtherapeut richt zich vooral op het leren omgaan met de chronische aandoening door het aanleren van vaardigheden, het geven van informatie en te adviseren in het gebruik van hulpmiddelen.

Terminale patiënten.

Wanneer patiënten thuis de laatste levensfase ingaan kan de thuiszorgtherapeut een rol spelen ter ondersteuning van de overige behandelingen. Bijvoorbeeld bij pijn, benauwdheid of om te helpen bij de mobiliteit.

Mantelzorgers.

De meeste mantelzorgers zijn ervaringsdeskundigen in de zorg aan hun dierbare. Vrijwillig en meestal onvoorbereid zijn ze in deze rol gekomen. De thuiszorgtherapeut kan ondersteuning bieden door adviezen te geven. Bijvoorbeeld over tilhandelingen, begeleiden bij lopen, in/uit bed komen, aanpassingen/hulpmiddelen, enz.

Specifieke kenmerken van de Thuiszorgtherapeut zijn:

- Een integraal onderzoek van patiënt, mantelzorger en het zorgsysteem
- Preventie van (val-) risico’s en mantelzorgoverbelasting
- Multidisciplinaire samenwerking met thuiszorg en ergotherapie

Onze thuiszorgtherapeut is Anita Harmanny, zij heeft in februari 2016 de post-HBO opleiding ‘Geïntegreerde Thuiszorg’ afgerond. Naast haar jarenlange ervaring in het behandelen van ouderen in verzorgingshuizen en in de thuissituatie, is zij lid van het Geriatrie Netwerk Fysiotherapie Groningen. Anita is werkzaam in de hele gemeente Slochteren.

Voor meer informatie over Thuiszorgtherapie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met MFT de Woldstreek via tel. 0598-421816 of via info@mftdewoldstreek.nl.


© MFT de Woldstreek, 2019.

Top