0598-42 18 16

Hoofdweg 83, 9621 AD SLOCHTEREN

Reguliere fysiotherapie


Algemeen fysiotherapeuten zijn deskundigen op het gebied van klachten aan het houding- en bewegingsapparaat.

Dit kunnen blessures van spieren, banden, pezen en gewrichten zijn. Maar ook gevolgen van functiestoornissen aan het zenuwstelsel, longen, hart, bloedvaten, lymfebanen en de huid. Dit houdt in dat verschillende klachten als orthopedische problemen, sportblessures, werkongevallen, stressgerelateerde klachten, klachten als gevolg van ziekte maar ook klachten door veroudering behandeld kunnen worden. Behandeling kan worden gestart bij verwijzing via de huisarts, maar ook via directe weg (directe toegankelijkheid fysiotherapie, DTF). De vergoeding vindt plaats via uw aanvullende verzekering.


Tijdens een intake wordt getracht een zo volledig mogelijk beeld te vormen van uw klachten middels een vraaggesprek en onderzoek. Op basis hiervan worden behandeldoelen en een behandelplan opgesteld. Met behulp van metingen en vragenlijsten wordt een beginniveau van uw klachten vastgelegd en door herhaling hiervan kan de voortgang in het behandelproces gevolgd worden.


Doel van de fysiotherapeutische behandeling kan zijn het verbeteren van mobiliteit (beweeglijkheid), spierfunctie (bijvoorbeeld kracht, coördinatie, stabiliteit of uithoudingsvermogen) of houding. Dit kan zowel in de praktijk als aan huis. Middels een digitaal patiëntensysteem (Intramed) wordt de voortgang van de behandeling inzichtelijk. Afhankelijk van de soort klachten kunnen verschillende behandeltechnieken ingezet worden. De therapie kan bestaan uit bewegingstherapie, mobilisatie, fysische technieken, massage, houdingsadviezen en tilinstructie, uitgevoerd conform de KNGF-richtlijnen.


Aan het einde van het behandelproces worden tijdens de eindevaluatie nogmaals eindmetingen en vragenlijsten afgenomen. Dit dient als evaluatie moment om te beoordelen of de vooraf gestelde behandeldoelen bereikt zijn. Tenslotte wordt een eindrapportage naar de huisarts of specialist gestuurd.


© MFT de Woldstreek, 2019.

Top