0598-42 18 16

Hoofdweg 83, 9621 AD SLOCHTEREN

KWALITEITSPROGRAMMA’S

Sinds 2011 is MFT de Woldstreek PlusPraktijk. Dit houdt in dat wij naast de kwaliteitseisen van de wet en beroepsvereniging ook voldoen aan de eisen voor de Plusstatus. Deze liggen onder andere op het gebied van de deskundigheid van de fysiotherapeuten, samenwerking met andere zorgverleners, de bereikbaarheid en openingstijden van de praktijk, de verslaglegging en de resultaten van het patiënt tevredenheidsonderzoek.

In het Effectiviteitstraject (ontwikkeld door Stichting Kwaliteitsmonitoring Zorg) worden wij beoordeeld of we voldoen aan de opgestelde eisen. Dit is een door veel zorgverzekeringen erkend programma waarbij door middel van een coachingstraject gewerkt wordt aan het inzichtelijk maken van de resultaten van de zorg. Daarbij wordt ook inhoudelijk gekeken naar de beste manier van behandelen bij een specifieke klacht.

Daarnaast participeren wij ook in het Plusprogramma van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF). Het KNGF Plusprogramma is opgestart vanuit aanvullende eisen van het Zilveren Kruis. Hierin zal er naast de eerder genoemde onderwerpen ook aandacht besteed worden aan intervisie en visitatie. Bij de intervisie komen fysiotherapeuten van verschillende praktijken samen om inhoudelijk in te gaan op de beste manieren van behandelen. Bij visitatie wordt een praktijk bezocht door een daarvoor getrainde visiteur waarbij een aantal onderdelen geïnspecteerd worden.

In het kader van het KNGF Plusprogramma zal u tijdens de behandeling gevraagd worden of wij een selectie van uw gegevens geanonimiseerd mogen overdragen aan de Landelijke Database Fysiotherapie (zoals soort klacht, soort behandeling, uitslagen van metingen, aantal behandelingen). Er worden geen gegevens opgestuurd die tot u als patiënt herleidbaar zijn. De database wordt beheerd door het KNGF met als doel om meer inzicht te krijgen in de fysiotherapeutische zorg in Nederland. Zo kan er met deze data onderzoek uitgevoerd worden en dit kan weer bijdragen aan de vorming of verbetering van richtlijnen voor zorg (die door het KNGF opgesteld worden). Wanneer u toestemming heeft gegeven, bent u vrij om deze op elk moment weer in te trekken. Als er echter al gegevens verstuurd zijn naar de database, kan dit niet ongedaan gemaakt worden.

Zowel het Effectiviteitstraject als het KNGF Plusprogramma is gericht op het onderhouden van hoogwaardige zorg, zodat u als patiënt de beste behandeling krijgt.


© MFT de Woldstreek, 2019.

Top