0598-42 18 16

Hoofdweg 83, 9621 AD SLOCHTEREN

Kinderfysiotherapie


Kinderfysiotherapie is een specialisme binnen de fysiotherapie. Kinderfysiotherapie is voor alle kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar die op elk moment in hun ontwikkeling problemen ondervinden in motoriek (bewegen), houding en/of zintuigen. Dit kan komen door een aandoening of bijvoorbeeld een te kort aan bewegingservaring.

Wat doet een kinderfysiotherapeut?

Wanneer het kind voor het eerst (met of zonder een verwijsbrief van de huisarts) komt, volgt er een screening en intake. De kinderfysiotherapeut beoordeelt of de problemen van het kind op het terrein van de kinderfysiotherapie thuishoren. Vervolgens wordt er duidelijkheid gecreëerd over de hulpvraag van het kind en/of van de ouders/verzorgers. Naar aanleiding van de intake, de hulpvraag en het onderzoek zal er een behandelplan worden opgesteld in samenwerking met de ouders/verzorgers van het kind. (Eventueel kan in overleg met de ouders/verzorgers de huisarts en/of school (leerkracht) worden ingeschakeld).

De behandeling:

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. De behandeling zal daarom gericht zijn om de motorische en zintuiglijke ontwikkeling te stimuleren met als doel de gevolgen van de motorische en/of zintuiglijke problemen op de motorische en de algehele ontwikkeling te beïnvloeden. De kinderfysiotherapeut zal hierbij rekening houden met leeftijd, aandoening, ontwikkelingsfase en omgevingsfactoren, die het bewegingsgedrag kunnen beïnvloeden.

Als het nodig is vindt de behandeling aan huis plaats. Dit gebeurt o.a. bij baby's van 0-2 jaar.

Voorbeelden hiervan zijn:

   - Voorkeurshouding (asymmetrie)
   - HCFS (voorheen KISS-syndroom)
   - Huilbaby
   - Billenschuiver
   - Ontwikkelingsachterstand
   - Afwijkend looppatroon

 

De wat oudere kinderen komen vaak in de praktijk. Dit bied meer mogelijkheden en uitdagingen voor het kind.

Voorbeelden hiervan zijn:

   - HCFS (voorheen KIDD-syndroom)
   - Ontwikkelingsachterstand
   - Overgewicht
   - Afwijkend looppatroon (vreemd lopen)
   - Verminderde beweeglijkheid in een gewricht (na bijv. een breuk)
   - ADHD
   - DCD (Developmental Coordination Disorder)
   - Problemen in conditie/uithoudingsvermogen
   - Houdingsproblemen
   - Schrijfproblemen

Onze kinderfysiotherapeute Paulien van den Berg.

Voor het maken van een afspraak heeft u geen verwijzing van een huisarts of consultatiebureauarts nodig.

 

FMT Logo de Kinderfysiotherapeut


© MFT de Woldstreek, 2019.

Top